Nieuws!

 

 

 

 

 

 

Gravendienst Strijbos heeft de exhumatie (opgraving) Deken Tijsen verzorgd.

 

Eind oktober kwam de Bisschop Frans Wiertz naar Sittard om bij de exhumatie (het opgraven van de Dienaar Gods Louis Tijssen) aanwezig te zijn. De kerkelijke rechtbank heeft dan een zitting waarbij precies wordt vastgesteld wat van het lichaam is overgebleven en deze relieken worden dan verzegeld in een reliekenhouder geplaatst. Deze relieken worden op 11 december a.s. vanaf het kerkhof plechtig overgebracht naar de St.-Petruskerk.

 

Koninklijk onderscheiding

 Koninklijke onderscheiding voor Peter Strijbos

Tijdens de jaarvergadering op 2 febr. 2014 van de schuttersbond  Eendracht Maakt Macht kreeg Peter uit handen van de burgemeester Jos Heijmans van de Gemeente Weert een koninklijke onderscheiding. Peter nam na 21 jaar afscheid als bestuurslid waarvan hij 12 jaar de functie van penningmeester van de schuttersbond EMM vervulden. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook was hij 12 jaar bestuurslid en penningmeester van de BVOB (Branche Vereninging Ondernemers Begraafplaatsbeheer).

Na afloop werd Peter door leden van zijn schutterij het trompetterkorps van schutteij St. Sebastianus een muzikale hulde aangeboden.  

In 2007 werd Peter voor zijn inzet voor het schutterswezen ook benoemd als schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg. 

Peter Strijbos is directeur van uitvaartverzorging en gravendienst Strijbos.