Werkzaamheden

Werkzaamheden op de begraafplaats:

*  op- en herbegraven.

*  opgraven en cremeren.

*  opgraven, overbrengen naar een andere begraafplaats voor bijzetting.                    

*  opgraven, repatriëring naar het land van bestemming.

*  ruimingen van graven, gedeelten of gehele begraafplaatsen.

Bij een opgraving moet aan het volgende voldaan:

*  verlof (toestemming) tot opgraving aanvragen bij de Burgemeester      der Gemeente, waar het stoffelijk overschot is begraven.

*  bestemming stoffelijk overschot, herbegraven of crematie.

*  bij crematie, verlof tot cremeren. 

**  De rechthebbende van het graf geeft opdracht tot opgraven, herbegraven, cremeren.

Het aanvragen van bovenstaande documenten en het vervullen van de voorgeschreven formaliteiten kunnen wij op u verzoek verzorgen.

Afscherming werkzaamheden.

Zo behoort het voor het publiek afschermen van het op te graven graf tot de standaard procedures.

Meer informatie ?

Wilt u meer informatie of advies (geheel vrijblijvend) neem gerust contact met ons op  0495 - 54 35 21  mobiel 06 51 34 52 36

info@gravendienststrijbos.nl

Postbus 524, 6000 AM Weert.

Antwoordnummer 1136,  6000 VB Weert.

U kunt op ons rekenen.

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

Voor elke opgraving - herbegraven - crematie wordt een vrijblijvende offerte op maat gemaakt.